COBISS/OPAC - KËRKIMI i MATERIALIT

TË REJA 
24.03.2017
Instalimi i programit COBISS3 V6.10-03 do të bëhet midis dt. 25. dhe 26.3.2017 (COBISS3/Katalogimi, COBISS3/Pasurimi, COBISS3/Serialet, COBISS3/Huazimi, COBISS3/Huazimi ndërbibliotekar, COBISS3/Administrimi i aplikacioneve)
13.03.2017
Instalimi i programit COBISS3 V6.10-02(02), 13.3.2017 (COBISS3/Huazimi, COBISS3/Huazimi ndërbibliotekar)
Arkivi

Bibliotekat shqiptare

COLIB.AL - të dhënat për bibliotekat

Faqet elektronike të bibliotekave

Lista bibliotekave

Aplikacionet COBISS3