COBISS
COBISS/OPAC - KËRKIMI i MATERIALIT

Bibliotekat shqiptare

COLIB.AL - të dhënat për bibliotekat

Faqet elektronike të bibliotekave

Lista e bibliotekave

COBISS3 - Instalimi

TË REJA
08.06.2018
Instalimi i programit
COBISS3, V6.18-00 do të bëhet midis dt. 9. dhe 10.6.2018 (COBISS3, COBISS3/Katalogimi, COBISS3/Huazimi,
COBISS3/Huazimi ndërbibliotekar)
Arkivi