COBISS/OPAC - KËRKIMI i MATERIALIT

TË REJA 
19.05.2017
Instalimi i programit COBISS3 V6.11-03 do të bëhet midis dt. 20. dhe 21.5.2017 (COBISS3/Katalogimi, COBISS3/Koleksionet e bibliotekës, COBISS3/Huazimi)
15.05.2017
Është përtërirë faqja elektronike www.cobiss.net
Arkivi

Bibliotekat shqiptare

COLIB.AL - të dhënat për bibliotekat

Faqet elektronike të bibliotekave

Lista bibliotekave

Aplikacionet COBISS3