COBISS
COBISS/OPAC - KËRKIMI i MATERIALIT

Bibliotekat shqiptare

COLIB.AL - të dhënat për bibliotekat

Faqet elektronike të bibliotekave

Lista e bibliotekave

COBISS3 - Instalimi

TË REJA
15. 3. 2019
Instalimi i programit COBISS3, V6.21-00 do të bëhet midis dt. 16. dhe 17.3.2019 (COBISS3, COBISS3/Katalogimi, COBISS3/Pasurimi,  COBISS3/Koleksionet e bibliotekës, COBISS3/Huazimi, COBISS3/Huazimi ndërbibliotekar)
Arkivi