Baza lokale e të dhënave: UT, Fakulteti i Drejtësisë (Nr. i regjistrimeve: 2.601) | Faqja bazë e bibliotekës

Kërkimi

   

   

   

   


Ndihmë për kërkim

Zgjerimi i termave

Nëse nuk jeni i sigurt për formën e saktë të një emri, mund të përdorni zgjerimin e termave në kërkimin e avancuar për të shfletuar indekset e kërkimit. Shkruani fillimin e emrit të autorit dhe klikoni butonin expand (zgjerimi i termave). Do të fitoni një listë emrash, nga e cila mund të përzgjidhni emrin e saktë. Emri do të kopjohet automatikisht në kutinë e kërkimit. Nëse dëshironi, gjithashtu mund të shtypni emrin e saktë në kutinë e kërkimit.

Emër vetjak

Emrat e përveçëm në fushat e autorëve me emra të përdorur si emërtime lëndore janë invertuar (anasjellë) - mbiemri pasohet nga emri(at). Në mes të mbiemrit dhe emrit janë vendosur një presje dhe hapësirë. Në kërkimin përmes frazës, emrat duhet të futen në këtë mënyrë: Mbiemri, Emri.

Shembull 

"wilde, oscar"

më shumë për kërkimin e avancuar
hollësitë për kërkimin e avancuar