Baza e përbashkët e të dhënave: COLIB.AL - te dhena per bibliotekat shqiptare

Regjistrimi i përzgjedhur

 Regjistrimi [1/1] 
Kodi i bibliotekës 92003
Emri i institucionit/bibliotekës Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit / Biblioteka
Emri i institucionit në gjuhën angleze Polytechnic University of Tirana, Faculty of Civil Engineering / Library
Lloji i bibliotekës univesitare/akademike
Statusi i bibliotekës e varur
Drejtori / përgjegjësi i bibliotekës Mimoza Shkodrani, tel. +355 4 222 64 87, E-posta mimozashkodrani@yahoo.com
Personi i kontaktit për COBISS Monika Luarasi, tel. +355 68 543 41 44, E-posta m.luarasi@yahoo.com
Akronimi në sistemin COBISS.AL UPTFIN
Anëtarësia në sistemin COBISS.AL anëtar me të drejta të plota
Adresa Rruga: "Muhamed Gjollesha", Nr. 54, AL-1000 Tiranë
Sektori biblioteka, tel. +355 4 222 64 87
Disponueshmëria e shërbimeve një rrethi të kufizuar të përdoruesve
Numri i të punësuarve 2
Hapësira e përdorur në m² 194
Persona të tjerë përgjegjës Jorgaq Kaçani, rektor
 Regjistrimi [1/1]