Baza e përbashkët e të dhënave: COLIB.AL - te dhena per bibliotekat shqiptare

Regjistrimi i përzgjedhur

 Regjistrimi [1/1] 
Kodi i bibliotekës 92005
Emri i institucionit/bibliotekës Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike / Biblioteka
Emri i institucionit në gjuhën angleze Politechnic University of Tirana, Faculty of Electrical Engineering / Library
Faqja bazë URL http://www.fie.upt.al/biblioteka.php
Lloji i bibliotekës univesitare/akademike
Statusi i bibliotekës e varur
Drejtori / përgjegjësi i bibliotekës Besa Hysa, tel. +355 66 403 40 35, E-posta besahysa@gmail.com
Personi i kontaktit për COBISS Besa Hysa
Akronimi në sistemin COBISS.AL UPTFIE
Anëtarësia në sistemin COBISS.AL anëtar me të drejta të plota
Adresa Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, AL-1000 Tiranë
Sektori biblioteka
Disponueshmëria e shërbimeve një rrethi të kufizuar të përdoruesve
Numri i të punësuarve 1
Hapësira e përdorur në m² 100
Numri i sallave të leximit 1
Persona të tjerë përgjegjës Jorgaq Kaçani, rektor
 Regjistrimi [1/1]