Baza e përbashkët e të dhënave: COLIB.AL - te dhena per bibliotekat shqiptare

Regjistrimi i përzgjedhur

 Regjistrimi [1/1] 
Kodi i bibliotekës 92011
Emri i institucionit/bibliotekës Universiteti i Mjeksisë, Tiranë / Biblioteka
Emri i institucionit në gjuhën angleze University of Medicine, Tirana / Library
Lloji i bibliotekës univesitare/akademike
Statusi i bibliotekës e varur
Drejtori / përgjegjësi i bibliotekës Lindita Papadhopulli, tel. +355 68 408 60 76, E-posta lindabiblioteka@yahoo.com
Personi i kontaktit për COBISS Lindita Papadhopulli
Akronimi në sistemin COBISS.AL UMT
Anëtarësia në sistemin COBISS.AL anëtar me të drejta të plota
Adresa Rr. Dibrës, Nr.10 (pranë Spitalit American 2), AL-1000 Tiranë
Sektori biblioteka, tel. +355 4 237 58 07
Disponueshmëria e shërbimeve një rrethi të kufizuar të përdoruesve
Numri i të punësuarve 5
Hapësira e përdorur në m² 800
Numri i sallave të leximit 4
Persona të tjerë përgjegjës Arben Gjata, rektor
 Regjistrimi [1/1]