Baza e përbashkët e të dhënave: COLIB.AL - te dhena per bibliotekat shqiptare

Regjistrimi i përzgjedhur

 Regjistrimi [1/1] 
Kodi i bibliotekës 92026
Emri i institucionit/bibliotekës Biblioteka e Kryeministrisë
Emri i institucionit në gjuhën angleze Library of Prime Minister's Office
Faqja bazë URL http://www.cod.al
Lloji i bibliotekës bibliotekë speciale - administratë publike
Statusi i bibliotekës e varur
Drejtori / përgjegjësi i bibliotekës Falma Fshazi, tel. +355 4 227 75 46, E-posta falma.fshazi@kryeministria.al
Personi i kontaktit për COBISS ? ?
Akronimi në sistemin COBISS.AL BKRY
Anëtarësia në sistemin COBISS.AL anëtar me të drejta të plota
Adresa Bulevardi "Dëshmorët e Kombit, AL-1000 Tiranë
Sektori biblioteka, tel. +355 4 227 75 46, E-posta falma.fshazi@kryeministria.al
Disponueshmëria e shërbimeve një rrethi të kufizuar të përdoruesve
Numri i të punësuarve 3
Numri i sallave të leximit 1
 Regjistrimi [1/1]