Baza e përbashkët e të dhënave: COLIB.AL - te dhena per bibliotekat shqiptare

Regjistrimi i përzgjedhur

 Regjistrimi [1/1] 
Kodi i bibliotekës 92027
Emri i institucionit/bibliotekës Shkolla e Magjistraturës e Republikës së Shqipërisë / Biblioteka
Emri i institucionit në gjuhën angleze Albanian School of Magistrates / Library
Faqja bazë URL http://www.magjistratura.edu.al
Lloji i bibliotekës bibliotekë speciale - administratë publike
Statusi i bibliotekës e varur
Drejtori / përgjegjësi i bibliotekës Ela Qokaj, tel. +355 4 246 88 25, tel. +355 4 246 88 27, tel. +355 4 246 88 23, E-posta elaqokaj@magjistratura.edu.al
Personi i kontaktit për COBISS Dasara Mema, tel. +355 69 781 60 32, E-posta desaramema@magjistratura.edu.al
Akronimi në sistemin COBISS.AL SHMT
Anëtarësia në sistemin COBISS.AL anëtar me të drejta të plota
Adresa Rr. "Elbasanit", (Pranë) Fakultetit Gjeologji Minierave, AL-1000 Tiranë
Sektori +355 4 246 88 25, tel. +355 4 246 88 27, E-posta desaramema@magjistratura.edu.al
Disponueshmëria e shërbimeve një rrethi të kufizuar të përdoruesve
Numri i të punësuarve 1
Hapësira e përdorur në m² 40
Numri i sallave të leximit 1
 Regjistrimi [1/1]