Baza e përbashkët e të dhënave: COLIB.AL - te dhena per bibliotekat shqiptare

Regjistrimi i përzgjedhur

 Regjistrimi [1/1] 
Kodi i bibliotekës 92032
Emri i institucionit/bibliotekës Biblioteka Publike Roskovec
Emri i institucionit në gjuhën angleze Public Library Roskovec
Lloji i bibliotekës bibliotekë publike
Statusi i bibliotekës e pavarur
Drejtori / përgjegjësi i bibliotekës Mimoza Hazizi, tel. +355 69 527 00 20, E-posta mimozahazizi@yahoo.com
Personi i kontaktit për COBISS Mimoza Hazizi, tel. +355 69 527 00 20, E-posta mimozahazizi@yahoo.com
Akronimi në sistemin COBISS.AL BPRO
Anëtarësia në sistemin COBISS.AL anëtar me të drejta të plota
Adresa Lagja nr. 2, AL-9306 Roskovec
Sektori biblioteka, tel. +355 69 527 00 20, E-posta bibliotekaroskovec@gmail.com
 Regjistrimi [1/1]