Baza e përbashkët e të dhënave bibliografike/katalogu

 Nr. i regjistrimeve: 119.257 
COBIB.AL - baza e përbashkët e të dhënave bibliografike/katalogu

Të dhëna për libra, revista, artikuj dhe materiale të tjera bibliotekare.

Bazat lokale të të dhënave të bibliotekave (katalogët)

Të gjitha bibliotekat: 32

(shënoni vendin ose akronimin ose emrin ose kodin e bibliotekës)

Bazat të tjera të të dhënave në sistemin COBISS.AL

COLIB.AL - te dhena per bibliotekat shqiptare